USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   
  แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (3155)
[ 24 ส.ค. 2560 ]
  ตัวอย่างการ Print Screen หน้าจอผลการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online (941)
[ 11 ส.ค. 2560 ]
  เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1/2560 (1044)
[ 2 ส.ค. 2560 ]
  ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560 (2931)
[ 16 มิ.ย. 2560 ]
  VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online (1358)
[ 16 มิ.ย. 2560 ]

  การอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (4950)
[ 19 ก.ค. 2555 ]
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับบุคลากร (2719)
[ 4 ก.ค. 2555 ]
  การสัมมนาเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรม Tell Me More และพัฒนาข้อสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษ (4256)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
  การฝึกอบรมผู้สอน (Tutor) Tell Me More Tutor Training (2665)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin