USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   
  ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561) (655)
[ 11 ก.ค. 2561 ]
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ตรวจสอบหมู่เรียน, Download เอกสาร และอื่นๆ) (70854)
[ 27 มิ.ย. 2559 ]
  เอกสารคู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online (5474)
[ 25 ก.ค. 2556 ]
  ลุ้นรับของรางวัล จากการเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More (1714)
[ 8 ก.พ. 2556 ]
  ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา จัดอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online (2677)
[ 19 ก.ค. 2555 ]

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับบุคลากร (3025)
[ 4 ก.ค. 2555 ]
  การสัมมนาเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรม Tell Me More และพัฒนาข้อสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษ (4608)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
  การฝึกอบรมผู้สอน (Tutor) Tell Me More Tutor Training (2908)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin