USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำโปรแกรม Tell Me More Online

ศูนย์ภาษา แนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

            ศูนย์ภาษา สถาบันภาษาฯ ขอแนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ชื่อโปรแกรม Tell Me More Online ซึ่งเป็นโปรแกรมรูปแบบใหม่ที่ง่ายและทันสมัยสามารถเรียนและฝึกภาษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ E-learning แบบ Online เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร เน้นการฝึกฝน เน้นให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับโปรแกรมด้วยการพูดและการฟังให้มากที่สุด ด้วยรูปแบบการเรียนแบบ online ผู้เรียนสามารถใช้งานไม่จำกัดเวลาให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือ สถานที่

         

         โดยศูนย์ภาษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโปรแกรม Tell Me More Online ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะให้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สำหรับท่านที่สนใจทดลองใช้งาน หรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง Multimedia Lab ของศูนย์ภาษาได้ทุกวันทำการ 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 10184 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin