USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมผู้สอน (Tutor) Tell Me More Tutor Training

การฝึกอบรมผู้สอน (Tutor) Tell Me More Tutor Training - 26 กุมภาพันธ์ 2555

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

จำนวนครั้งที่เปิด 2909 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin