USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา จัดอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก ณ ห้อง Multimedia Lab ของศูนย์ภาษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของโปรแกรม Tell Me More Online เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสังกัดได้

  

    

  [ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด]

จำนวนครั้งที่เปิด 2920 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin