USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ภาพกิจกรรม

การอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง Multimedia Lab ศูนย์ภาษา

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 5049 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin