USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

การอัพเดต Flash Player สำหรับโปรแกรม TMM

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม TMM .. โปรแกรม TMM รองรับ Flash Player ได้ถึงแค่เวอร์ชัน 17.xx (Flash Player 17.xx) เพราะฉะนั้นไม่ควรอัพเดตเป็นเวอร์ชันที่มากกว่านี้ (Flash Player 18.xx) เพราะจะไม่สามารถใช้โปรแกรม TMM ได้

สำหรับเครื่องที่ใช้ Flash Player 18.xx

- สามารถ Log in เข้าโปรแกรมได้

- เมื่อโหลด Content ของโปรแกรมหน้าจอจะดำ

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 3386 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin