USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ตรวจสอบหมู่เรียน, Download เอกสาร และอื่นๆ)

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

   1. ตรวจสอบรายชื่อ, หมุ่เรียน จากลิงค์ด้านล่าง

       - Download ไฟล์รายชื่อ, หมู่เรียน (Update - 29 มิย. 2559)

       - Link Download สำรอง

       - ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ที่ Download แล้ว Search (กด Ctrl+F) ด้วย รหัสนักศึกษา หรือชื่อ, นามสกุล

       - แล้วให้ Download ตารางเรียน 3 ตาราง ประกอบด้วย ตารางเรียนภาษาอังกฤษ, ตารางเรียนโปรแกรม Tell Me More วันที่ 1 กค. 2559 และตารางเรียนโปรแกรม Tell Me More วันที่ 4 กค. - 5 สค. 59

 

     2.  Download ตารางเรียน

       - ตารางเรียนภาษาอังกฤษ ชื่ออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียน

       - ตารางเรียนโปรแกรม Tell Me More วันที่ 1 กค. 2559 (Update-29 มิย. 59 เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ห้องเรียน Sec 34 และ Sec 47)

        - Link Download สำรอง 

       - ตารางเรียนโปรแกรม Tell Me More วันที่ 4 กค.- 5 สค. 2559 (Update-5 กค. 59 แก้ไขเวลาเรียน ห้องเรียน Sec 87 และเพิ่มหมู่เรียนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ)

       - Link Download สำรอง

       

   3. เอกสารที่นักศึกษาต้อง Download และปริ้นท์ เพื่อเตรียมสำหรับเข้ารับการอบรม โดยนำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง 

       - ใบบันทึกการเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More  

       - Link Download สำรอง

       - วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More 

       - Link Download สำรอง

 

    4. ตรวจสอบ User name และ Password (Click)

    

** หมายเหตุ :

    1. นักศึกษาจะสามารถ Log in เข้าใช้โปรแกรม Tell Me More ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กค. 2559 เป็นต้นไป

    2. นักศึกษาควรเข้ามา Update ข้อมูล ข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

    3. นักศึกษาควร Follow เพจของโปรแกรม Tell Me More เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้ ที่ Facebook.com/tmm.cmru

 

 

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 70853 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin