USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร Download สำหรับอาจารย์ผู้สอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2559

เอกสาร Download สำหรับอาจารย์ผู้สอน

    - รายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน - สำหรับเซนชื่อเข้าห้องเรียน 

    - ตารางคะแนน Pre Post Test

    - ตารางสำหรับให้นักศึกษาเขียนชื่อภาษาอังกฤษ

    - ตารางสรุปผลการเรียน

 

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 1739 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin