USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้โปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

Download เอกสาร

       คู่มือการใช้โปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 1588 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin