USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

                  VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

            (นักศึกษาจะเริ่มใช้โปรแกรม TMM และตรวจสอบ Password ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป )

Click เพื่อดู VDO

                  https://www.youtube.com/watch?v=7v86EaXSQD8&t=33s

จำนวนครั้งที่เปิด 1471 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin