USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างการ Print Screen หน้าจอผลการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

 

ตัวอย่างการ Print Screen หน้าจอผลการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับส่งอาจารย์ผู้สอนประจำหมูเรียน (ส่งตอนสิ้นสุดการอบรมหรือเมื่ออาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ส่ง)

ดูรายละเอียดที่ Facebook.com/tmm.cmru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 845 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin