USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 หมวดหมู่ / ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 **************************************************************************************************************

 แบบประเมินสำหรับนักศึกษา มี 2 แบบฟอร์ม

 1. แบบประเมินโครงการอบรม

 2. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน

 

 แบบประเมินสำหรับอาจารย์ผู้สอน มี 1 แบบฟอร์ม

 1. แบบประเมินโครงการอบรม

 

 

จำนวนครั้งที่เปิด 3236 ครั้ง 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin