USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   

 TELL ME MORE ONLINE

ข้อแนะนา

- ใช้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น

- ปิด Pop-Up Blocker ใน Browser Internet Explorer

- Update โปรแกรม Adobe Flash Player

- ทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์

 ==> คลิกทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.tmm.cmru.ac.th

2. การ Login เข้าใช้งาน

อาจารย์ บุคลากร

User name : ชื่อ E-mail มหาวิทยาลัย (เช่น panupong_chi)

Password : แจ้งไปทาง E-mail มหาวิทยาลัย

 

นักศึกษา

User name : รหัสนักศึกษา

Password : วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 21/01/35)

  

==>  คลิกเข้าใช้ Tell Me More Online <==

 

มีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online ติดต่อได้ที่

ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 4 อาคาร 27 โทร : 053-88 5866 หรือ 089-4310011, 081-2939749, 081-8128507

E-mail : tmmsupport@cmru.ac.th 

จำนวนครั้งที่เปิด 14111 ครั้ง
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin