USERNAME :
PASSWORD :
 
:: วิดีโอแนะนำการใช้งาน
      โปรแกรม Tell Me More ใช้ได้กับ Browser Internet Explorer เท่านั้น   
  แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (3235)
[ 24 ส.ค. 2560 ]
  เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาปี 1/2560 (1125)
[ 2 ส.ค. 2560 ]
  ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2560 (2998)
[ 16 มิ.ย. 2560 ]
  VDO สาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online (1430)
[ 16 มิ.ย. 2560 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (1589)
[ 8 มิ.ย. 2560 ]

  การอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์/ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (5049)
[ 19 ก.ค. 2555 ]
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More Online ให้กับบุคลากร (2802)
[ 4 ก.ค. 2555 ]
  การสัมมนาเพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรม Tell Me More และพัฒนาข้อสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษ (4345)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
  การฝึกอบรมผู้สอน (Tutor) Tell Me More Tutor Training (2746)
[ 28 พ.ค. 2555 ]
 
.:: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, โทร. 0-5388-5866

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555, จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin